Strona główna: Zaprojektuj swój zysk

EN PL
 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 
 
Strona główna - Zaprojektuj Swój Zysk / Wiedza / Historia polskiego wzornictwa / Druga dekada wieku XX

Doktor Krystyna Łuczak-Surówka

Historyk sztuki i designu,
wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Krystyna Łuczak-Surówka 

Druga dekada wieku XX 

Przerwana droga od teorii ku praktyce

Kolejne dziesięciolecie przyniosło wiele ważnych dla projektowania wydarzeń. W roku 1911 powstał Związek ARMR (Architektura Rzeźba Malarstwo Rzemiosło).Choć istniał zaledwie rok, był znaczący, ponieważ głosił program zrównania różnych sztuk.

Założenia te kontynuowały w swoim statucie Warsztaty Krakowskie (WK), założone w roku 1913 na podobieństwo Warsztatów Wiedeńskich. WK nawiązujące do koncepcji warsztatów jako miejsca artystycznych eksperymentów, skupiały artystów, architektów, rzemieślników, a osobowo i ideowo powiązane były z TPSS, z którym połączyły się w roku 1914. Ugrupowanie, mające swoją siedzibę w budynku Muzeum Techniczno-Przemysłowego 2, prowadziło szeroką działalność projektową, wytwórczą oraz edukacyjną. Zorganizowane przez WK pracownie: mebla, tkactwa, wyrobów z metalu, batiku i farbiarstwa, hafciarstwa, dekoracji ściennej, ceramiki, introligatorstwa, grafiki, zabawkarstwa, galanterii skórzanej, rzeźby w kamieniu i drewnie kierowane przez wybitnych twórców, takich jak Karol Homolacs, Wojciech Jastrzębowski, Zofia Stryjeńska, zajęły ważne miejsce w historii polskiego projektowania.

W roku 1912 w Krakowie odbyła się Wystawa Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowem, a zaprezentowane na niej projekty (domy wraz z umeblowaniem i wyposażeniem) miały być w przyszłości wzorami do produkcji masowej. Założeń tych nie udało się zrealizować. Przerwał je, podobnie jak działalność WK, wybuch I wojny światowej. Po jej zakończeniu i odzyskaniu przez Polskę niepodległości Warsztaty odrodziły się, stając się klamrą spinającą okres przed- i powojenny. W sztuce użytkowej kontynuowane były inspiracje twórczością ludową oraz dążenia do stworzenia stylu narodowego.

Wcześniej:
Polska (pod zaborami) na przełomie XIX i XX wieku,
oraz w pierwszej dekadzie wieku XX

Później:
Lata 20. XX wieku


Przypisy

2) Muzeum Techniczno-Przemysłowe założone z inicjatywy dr Adriana Baranieckiego w Krakowie w roku 1868, od 1913 we własnej siedzibie (ul. Smoleńsk 9; gdzie od roku 1963, a więc od momentu powstania, mieści się tu Wydział Form Przemysłowych krakowskiej ASP, pierwszy w Polsce wydział dedykowany wzornictwu). Muzeum gromadziło eksponaty, prowadziło działalność wydawniczą.

  • ŁAWA
    Projekt Karol Stryjeński, data 1925, miejsce Salon honorowy, pawilon polski projektu Józefa Czajkowskiego, ekspozycja polska na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu Foto. archiwum IWP
Ocena:     
Komentarze: 0
Zaloguj się aby dodać opinię

Logowanie do profilu

 

 

Nie posiadasz jeszcze konta? Załóż bezpłatne konto w portalu ZSZ.

Nie pamiętasz hasła? Zamów nowe hasło.
UWAGA - warunkiem jest obecność adresu e-mail przypisanego do konta, dla którego zamawiane jest nowe hasło.

Zakładanie konta

Podany login, poza rolą w procesie logowania na swoje konto, będzie służył do sygnowania wszystkich akcji użytkownika dokonanych w obrębie portalu.
Login nie może zawierać następujących znaków:
\ / : * ? "< > |
ani zaczynać się od kropki.
*
 
*
 
Jako hasło proszę wpisać ciąg przynajmniej 7 znaków, zawierający co najmniej jedną cyfrę lub znak specjalny (na przykład #, $, %).
*
*
*
 

 
 
 
 
 
Patroni medialni
Patroni medialni
Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.