Strona główna: Zaprojektuj swój zysk

EN PL
 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 
 
Strona główna - Zaprojektuj Swój Zysk / Wiedza / Aktualności z rynku / Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na unijne środki z puli działania 1.3.1 „Projekty rozwojowe”
Redakcja portalu ZSZ 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na unijne środki z puli działania 1.3.1 „Projekty rozwojowe” 

5 września Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na badania w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Do podziału jest ok. 250 mln złotych na projekty służące doskonaleniu innowacyjnych produktów, usług oraz technologii. Finansowane będą konsorcja tworzone przez jednostki naukowe i przedsiębiorców. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania sektora biznesowego w komercjalizację wyników badań naukowych.

Przedsiębiorcy otrzymają pomoc w inwestowaniu w badania i będą miały prawa do ich wyników, co pomoże im w zwiększaniu swojej konkurencyjności na globalnym rynku.

Naszym celem jest, aby do każdej złotówki zainwestowanej w badania ze środków publicznych, przedsiębiorcy dołożyli swoje dwie. Taka formuła współpracy w badaniach nad najnowocześniejszymi technologiami może się stać fundamentem innowacyjnego przemysłu w Polsce i jedną z recept na kryzys gospodarczy – mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
W tym celu NCBR uruchamia nowy typ projektu finansowany w ramach Działania 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe” skierowany do publicznych organizacji badawczych (instytutów badawczych, instytutów PAN i uczelni), które chcą, realizować projekty wspólnie z przedsiębiorcami.
Wsparcie przeznaczone jest na realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Warunkiem dofinansowania projektu jest zobowiązanie się konsorcjanta biznesowego do wdrożenia wyników projektu w działalności gospodarczej. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum naukowe, złożone z jednostki naukowej i przedsiębiorcy.

Maksymalna wartość dofinansowania na badania przemysłowe i prace rozwojowe nie może przekroczyć równowartości:

 • 10 mln EUR – jeżeli koszty kwalifikowalne badań przemysłowych stanowią więcej
  niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, lub
 • 7,5 mln EUR – dla pozostałych projektów
  Całkowity budżet przeznaczony na konkurs wynosi 60 mln EUR ( około 250 mln złotych).
  Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej i papierowej w terminie od 24 września do 30 listopada 2012 roku. Program do przygotowania elektronicznej wersji będzie aktywny od 24 września na stronie NCBiR.
  Warunkiem udzielenia pomocy publicznej będą dwa warunki - prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych, uzyskanych przez jednostkę naukową w ramach wspólnie realizowanego projektu, są przekazywane w całości przedsiębiorcy, a badania nie będą zamawiane przez przedsiębiorcę.
  Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin, wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia znajdują się na stronie NCBiR

 

Ocena:     
Komentarze: 0
Zaloguj się aby dodać opinię

Logowanie do profilu

 

 

Nie posiadasz jeszcze konta? Załóż bezpłatne konto w portalu ZSZ.

Nie pamiętasz hasła? Zamów nowe hasło.
UWAGA - warunkiem jest obecność adresu e-mail przypisanego do konta, dla którego zamawiane jest nowe hasło.

Zakładanie konta

Podany login, poza rolą w procesie logowania na swoje konto, będzie służył do sygnowania wszystkich akcji użytkownika dokonanych w obrębie portalu.
Login nie może zawierać następujących znaków:
\ / : * ? "< > |
ani zaczynać się od kropki.
*
 
*
 
Jako hasło proszę wpisać ciąg przynajmniej 7 znaków, zawierający co najmniej jedną cyfrę lub znak specjalny (na przykład #, $, %).
*
*
*
 

 
 
 
 
 
Patroni medialni
Patroni medialni
Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.