Strona główna: Zaprojektuj swój zysk

EN PL
 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 
 
Strona główna - Zaprojektuj Swój Zysk / Wiedza / Podręcznik Zaprojektuj Swój Zysk
 

Podręcznik "Zaprojektuj Swój Zysk"

W ramach projektu ZSZ Instytut Wzornictwa Przemysłowego wydaje podręcznik „Design Management. Zarządzanie wzornictwem” (Warszawa, marzec 2010).

Podręcznik "Design Management. Zarządzanie wzornictwem", dotychczas dostępny tylko dla uczestników warsztatów ZSZ, jest wreszcie dostępny dla wszystkich on-line.

Kliknij w zdjęcie

 

 

Publikacja stanowi praktyczne narzędzie i źródło wiedzy dla kierowników i członków zespołów projektowych odpowiedzialnych za proces rozwój nowego produktu.

Jest to pierwszy w Polsce tak obszerny podręcznika z zakresu zarządzania wzornictwem, stanowiący opis metodologii procesu rozwoju nowego produktu w przedsiębiorstwie oraz wprowadzania produktu na rynek i zarządzania tymże procesem w przedsiębiorstwie, zawierający liczne przykłady dobrych praktyk z polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Integralną częścią podręcznika jest płyta CD z załącznikami, zawierająca gotowe do wykorzystania wzory umów, kalkulatorów oraz inne przydatne informacje.

Wydrukowane w ramach projektu ZSZ egzemplarze podręcznika będą bezpłatnie dystrybuowane wśród uczestników warsztatów stacjonarnych ZSZ dla projektantów i przedsiębiorców. Wiedza z publikacji będzie udostępniana również poprzez szkolenia e-learningowe projektu ZSZ.

Zobacz spis treści podręcznika: Pobierz plik PDF

Autorzy:

Beata Bochińska – redaktor merytoryczny podręcznika „Design Management. Zarządzanie wzornictwem”. Krytyk designu, praktyk z zakresu design management, autorka i współautorka ekspertyz, raportów oraz opracowań strategicznych z obszaru przemysłów kreatywnych między innymi dla Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz administracji samorządowej. Kurator wystaw, juror międzynarodowych konkursów, wykładowca akademicki z zakresu krytyki designu na Uniwersytecie Warszawskim oraz propedeutyki wzornictwa na studiach podyplomowych Projektowanie wzornicze w zarządzaniu rozwojem nowego produktu, współorganizowanych przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego oraz Szkołę Główną Handlową.

prof. dr hab. Jerzy Ginalski – redaktor naukowy podręcznika „Design Management. Zarządzanie wzornictwem”, profesor w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie i w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi. Jako emerytowany profesor zwyczajny Wydziałów Form Przemysłowych ASP w Krakowie i w Łodzi nadal prowadzi zajęcia projektowe i kieruje studiami niestacjonarnymi na uczelni krakowskiej. Korzystając z doświadczeń 15 lat praktyki konstruktora (aparatura laboratoryjna i pomiarowa) i 40 lat praktyki w projektowaniu wzornictwa (aparatura, nadwozia autobusów i samochodów) oraz 5-letniej współpracy z Manchester Metropolitan University i National College of Art and Design w Dublinie jest od początku lat 90. ub. w. pionierem design management w kształceniu polskich projektantów. Współautor książki Rozwój nowego produktu oraz autor wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Autor patentów i wzorów.

dr Łukasz Mamica – adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi badania dotyczące ekonomicznego znaczenia wzornictwa przemysłowego. Zajmuje się problematyką polityki innowacyjnej i konkurencyjności przedsiębiorstw. Współpracuje z firmami projektowymi uczestnicząc w procesie rozwoju nowych produktów, a oprócz dydaktyki w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, prowadzi zajęcia na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Redaktor naczelny periodyku Innowacyjny Start.

dr hab. Anna Wojciechowska – znawca prawa własności intelektualnej. Będąc pracownikiem Instytutu Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim od wielu lat współpracuje z Wydziałem Form Przemysłowych krakowskiej ASP. Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi wykłady dla studentów, rzeczników patentowych, sędziów i radców prawnych. Jest autorką wielu publikacji poświęconych polskiemu i wspólnotowemu prawu wzorów przemysłowych, w tym monografii Wzornictwo przemysłowe. Zagadnienia przedmiotu ochrony prawnej.

 
Ocena:     
Komentarze: 5
Zaloguj się aby dodać opinię

Logowanie do profilu

 

 

Nie posiadasz jeszcze konta? Załóż bezpłatne konto w portalu ZSZ.

Nie pamiętasz hasła? Zamów nowe hasło.
UWAGA - warunkiem jest obecność adresu e-mail przypisanego do konta, dla którego zamawiane jest nowe hasło.

Zakładanie konta

Podany login, poza rolą w procesie logowania na swoje konto, będzie służył do sygnowania wszystkich akcji użytkownika dokonanych w obrębie portalu.
Login nie może zawierać następujących znaków:
\ / : * ? "< > |
ani zaczynać się od kropki.
*
 
*
 
Jako hasło proszę wpisać ciąg przynajmniej 7 znaków, zawierający co najmniej jedną cyfrę lub znak specjalny (na przykład #, $, %).
*
*
*
 

 
 
 
 
Patroni medialni
Patroni medialni
Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.