Strona główna: Zaprojektuj swój zysk

EN PL
 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 
 
Strona główna - Zaprojektuj Swój Zysk / Warsztaty / WZORNICTWO USŁUG / Zmiany strategii korporacyjnych w świetle rosnącego udziału sektora usług
 

Zmiany strategii korporacyjnych w świetle rosnącego udziału sektora usług 

 

Zmiany strategii korporacyjnych w świetle rosnącego udziału sektora usług

W krajach rozwiniętych podstawowe potrzeby klienta w zakresie terminowości, jakości, wyboru i niskiej

ceny zostały już spełnione. Firma odnosząca sukcesy to taka, która podejmuje działania wykraczające

poza zwykłą ofertę produktową i dywersyfikację działań związanych z produktem, oferując usługi dodatkowe, stanowiące nowe źródło przychodu i umożliwiające nawiązanie bliskiej relacji z różnymi grupami klientów. Firma taka nie zadowala się zachowaniem podstawowych norm jakościowych, lecz doskonali metody projektowania produktu. Dzisiaj zmiana w świadomości roli projektowanie usług w pewnym sensie pozwala postrzegać wszystkie organizacje jako instytucje świadczące pewnego rodzaju usługi. Organizacje te dostosowują się do panujących trendów, zarówno tych lokalnych i krótkoterminowych, jak i tych globalnych i długotrwałych. Ich strategia planowania obejmuje równoczesne dostosowanie do obu tych trendów, przy jednoczesnym zwiększeniu wartości usług na rzecz klienta. Organizacje stawiające sobie za cel doskonalenie swojej oferty pod względem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym opracowały nowe strategie w zakresie budowania relacji z klientem i podążania za trendami konsumenckimi poprzez konkretne usługi.

 Jakie zmiany strategiczne są konieczne w odpowiedzi na obecne trendy w zakresie usług:

 Ludzie

Organizacje powołują multidyscyplinarne zespoły projektowe w celu opracowania i zarządzania zintegrowanymi rozwiązaniami w dziedzinie produktów i usług. W celu zwiększenia skuteczności multidyscyplinarnych działań w ramach tych zespołów panuje ciągła rotacja stanowisk, a dodatkowo rekrutowani są wewnętrzni managerowie ds. usług i„customer experience”.

Praktyka

Pojawia się potrzeba promowania projektowania zorientowanego na użytkownika, holistycznego i będącego wynikiem zintegrowanych działań. Techniki i narzędzia opracowane w ramach zespołów projektowych są

adaptowane do innych działów organizacji, które następnie korzystają z technik i metodologii w zakresie projektowania w celu poszerzenia zakresu świadczonych usług. Odchodząc od tradycyjnych modeli statystycznych w zakresie badań rynkowych, organizacje te w większym stopniu zajmują się badaniem potrzeb użytkownika pod względem etnograficznym. Jako uzupełnienie tych praktyk stosują również technikę „opowiadania”. Opisują doświadczenie użytkownika w sposób, który może mieć praktyczne znaczenie dla pracy personelu dążącego do doskonalenia oferowanych produktów.

Rola designu

Nowe pomysły dotyczące modeli biznesowych opracowywane są przez projektantów na podstawie analizy różnych przypadków ich stosowania oraz praktyk docelowych. Projektanci wytyczają nowe pole do działania dla planowania strategicznego w zakresie modeli biznesowych. Organizacje wychodzą poza swoje zwyczajowe ramy działania, stawiając na współpracę z partnerami w zakresie rozwoju sieci i współtworzenia usług oraz nowych form działalności.

Te strategiczne zmiany zostały wdrożone zarówno przez organizacje zorientowane wyłącznie na usługi, jak i przez podmioty, które przechodzą na system usługowy. Ich główny cel to integracja działań w zakresie obsługi klienta oraz zaplecza firmy, przy jednoczesnym zaangażowaniu kierowników, personelu i użytkowników na rzecz wspólnego planowania przyszłego kierunku rozwoju firmy. Wspomniane zmiany, polegające na przejściu na system usługowy oraz na system obsługi produktu zorientowany na spełnianie dotychczas nieuwzględnionych potrzeb klienta, stały się możliwe dzięki zewnętrznemu (marketing, badania, itp.) oraz wewnętrznemu (transfer nowych umiejętności i zasad w zakresie obsługi) ukierunkowaniu tych zmian.

Prawa własności do artykułu: Engine Service Design

 
 
 
Patroni medialni
Patroni medialni
Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.