Strona główna: Zaprojektuj swój zysk

EN PL
 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 
 
Strona główna - Zaprojektuj Swój Zysk / Warsztaty / WZORNICTWO USŁUG / Jak wprowadzić na rynek nową usługę i odnieść sukces?
 

Jak wprowadzić na rynek nową usługę i odnieść sukces? 

 

Jak wprowadzić na rynek nową usługę i odnieść sukces?

Studium przypadku — Philips Lighting

 W 2010 r. firma Philips zwróciła się do firmy Engine z propozycją współpracy w celu rozwiązania pewnego problemu. Jako międzynarodowy producent oświetlenia firma Philips pozornie miała dominującą pozycją na rynku, jednakże jej możliwości rozwoju i rynkowej ekspansji były ograniczone. Engine wyszło z inicjatywą unowocześnienia usług. przy jednoczesnym wykorzystaniu dotychczasowych możliwości firmy Philips. Jako bardzo znana marka globalna, obecna w branżach takich jak nowoczesne technologie, opieka medyczna i inne, Philips okazał gotowość do wprowadzenia innowacyjnego podejścia „łączonego”. Firma, bazując na dotychczasowej ofercie, miała możliwość wprowadzenia innowacyjnego podejścia i zapewnienia sobie przestrzeni do ekspansji na rynku oświetleniowym. Wcześniej swoich klientów Philips postrzegał jako sprzedawców detalicznych. Zespół Engine pomógł firmie ujrzeć cykl życia produktu w całej rozciągłości opracowując nowe rozwiązania, które Philips może zaoferować sprzedawcom detalicznym w celu zwiększenia sprzedaży i przyczynienia się do większej satysfakcji i lojalności klienta w ramach nowego systemu obsługi produktu.

Uruchomienie nowej usługi w celu zróżnicowania i zwiększenia wartości dóbr konsumenckich.

Studium przypadku dotyczące firmy Philips pokazuje, że wśród dzisiejszych konsumentów stosunek  do produktu osiągnął etap, w którym wartość zależy od jakości użytkowania. Rozpoczynając od działań związanych z samym produktem, poprzez dodawanie kolejnych usług w celu zwiększenia jego użyteczności, przyczyniamy się do podniesienia nieodzownej wartości produktu w oczach użytkownika.

Poza zwiększeniem wartości postrzeganej przez klienta, systemy obsługi produktu mogą również przynieść znaczące zyski, wzmacniając przywiązanie klienta do produktu. Klient przywiązuje się do danego produktu, inwestując w niego swój czas i wnosząc własny wkład. Wydaje się logiczne, że firmy, które od lat zajmują się produkcją i rozwojem produktu, nie mają większych trudności z przekształceniem działań związanych z projektowaniem zorientowanym na użytkownika i zarządzeniem jakością na działania rozwojowe w zakresie nowych modeli działalności i obsługi. Z drugiej strony, firmy, które wywodzą się z sektora usług, np. finansowych, rozrywkowych, turystycznych czy telekomunikacyjnych, mają intuicyjne zrozumienie dla znaczenia usług i doświadczeń w obsłudze klienta. Podczas gdy producenci uzupełniają swoją ofertę o nowe usługi, firmy tradycyjnie zorientowane na usługi w coraz większym stopniu zmieniają orientację na produkt w dążeniu do dywersyfikacji.

Uwagę należy zwrócić również na fakt, że z wprowadzeniem każdej nowej usługi na rynek globalny wiążą się też liczne wyzwania na skalę międzynarodową, m.in.:

Różnice kulturowe

Konieczność poznania nowej etykiety zachowań biznesowych, różnych podejść kulturowych do

korzystania z usługi przez klientów oraz tego, jak klienci chcą być w ramach danej usługi traktowani, a także różnice kulturowe w podejściu do procesu projektowania usługi.  

Różnice językowe

Aby zintensyfikować relacje z klientami i potencjalnymi użytkownikami usług w celu zrozumienia zasad ich komunikacji, w pierwszej kolejności należy przełamać bariery językowe. Wyzwaniem związanym z językiem jest również trudność w zapewnieniu właściwej obsługi klienta ze względu na nieumiejętność porozumienia się.

Różnice w poziomie infrastruktury

Firmy świadczące usługi często korzystają z już istniejącej infrastruktury. Różnice w poziomie jej zaawansowania mają oczywisty wpływ na sposób świadczenia usług. Konieczne jest albo dostosowanie usług do ograniczeń infrastruktury istniejącej, albo zapewnienie nowej.

Różnice technologiczne

Pod uwagę należy wziąć również poziom zaawansowania technologicznego i dostępność technologii na wielu różnych obszarach. Konieczne jest właściwe zrozumienie tej kwestii w celu zaprojektowania i dostarczenia usług za pomocą odpowiednich kanałów.

Różnice prawne

Należy zapoznać się z różnymi przepisami prawa, które mają wpływ na przebieg świadczenia usług lub

działalność projektową, w celu zapewnienia zgodności.

Różnice rynkowe

Poziom rozwoju rynku ma wielkie znaczenie dla powodzenia kampanii związanej z uruchomieniem usługi. Przykładowo rynki wschodzące są z natury zmienne i wprowadzają niepewną atmosferę, powodując konieczność oszacowania ryzyka i podjęcia działań zapobiegawczych.

Prawa własności do artykułu: Engine Service Design

 
 
 
Patroni medialni
Patroni medialni
Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.