Strona główna: Zaprojektuj swój zysk

EN PL
 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 
 
Strona główna - Zaprojektuj Swój Zysk / Warsztaty / E-Learning / Warsztat - Współpraca firmy z projektantami wzornictwa
 

Warsztat - Współpraca firmy z projektantami wzornictwa 

Warsztat omawia różne aspekty współpracy firmy z projektantami wzornictwa, potrzebę współdziałania pomimo odmienności specyfiki, drogi poszukiwania i kryteria wyboru najodpowiedniejszych projektantów. Do najważniejszych kwestii należy dobre opracowanie briefu dla projektantów. Lekcja omawia ogólne warunki zawierania umów z projektantami, w tym uzgodnienia dotyczące zakresu prac, etapowania i harmonogramu, a także określania kosztów i warunków odbioru pracy. Dla przypomnienia podano informacje dotyczące obiegu i wymiany informacji.

Grupa docelowa:
Warsztat jest przeznaczony dla przedstawicieli zarządów przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy odpowiadają za ich politykę innowacyjną, dla managerów produktu i dla projektantów wzornictwa, oraz wszystkich osób uczestniczących w procesie rozwoju nowych produktów.

Korzyści z udziału:

 • Dalsze zgłębianie mechanizmów warunkujących sukces przedsięwzięć innowacyjnych
 • Poznanie dróg poszukiwania i trybu selekcji projektantów
 • Uzyskanie wiedzy o celu i znaczeniu briefu dla projektantów
 • Poznanie wymagań odnośnie do formułowania briefu dla projektantów
 • Uzyskanie wiedzy o różnych typach umów zawieranych między firmą a projektantami
 • Poznanie wymagań, jakie powinna spełniać umowa między firmą a projektantem.

Po ukończeniu warsztatu uczestnik uzyska odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

 • Jak szukać projektanta wzornictwa?
 • W jaki sposób dobrać najodpowiedniejszego projektanta do potrzeb firmy?
 • Co to jest brief dla projektanta?
 • Jak formułować brief dla projektanta?
 • Jakie rodzaje umów regulują współpracę firmy z projektantem?
 • Jakie warunki powinna spełniać umowa między firmą a projektantem?

 
 
 
Patroni medialni
Patroni medialni
Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.