Strona główna: Zaprojektuj swój zysk

EN PL
 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 
 
Strona główna - Zaprojektuj Swój Zysk / Warsztaty / E-Learning / Warsztat - Miejsce wzornictwa w procesie rozwoju produktu
 

Warsztat - Miejsce wzornictwa w procesie rozwoju produktu 

Projekt wzorniczy stanowi tylko część procesu rozwoju nowego produktu, ale udział projektantów wzornictwa we wszystkich fazach tego procesu przynosi wyraźne korzyści. Jednak skuteczne uzyskiwanie korzyści z wzornictwa wymaga odpowiedniego przygotowania przedsiębiorstwa w sensie świadomości kadry, organizacji, umiejętności współdziałania i zapewnienia niezbędnych zasobów finansowych. Lekcja ta przedstawia wyniki badań IWP dotyczących kompetencji polskich przedsiębiorstw w zakresie innowacji wzorniczych, a także typowy schemat ukazujący miejsce wzornictwa w procesie rozwoju.

Grupa docelowa:
Warsztat jest przeznaczony dla przedstawicieli zarządów przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy odpowiadają za ich politykę innowacyjną, dla managerów produktu i dla projektantów wzornictwa, oraz wszystkich osób uczestniczących w procesie rozwoju nowych produktów.

Korzyści z udziału:

 • Uzyskanie wiedzy o stanie wykorzystania wzornictwa w polskiej gospodarce
 • Poznanie wewnętrznych i zewnętrznych źródeł pozyskiwania koncepcji produktów
 • Poznanie mechanizmów decyzyjnych w zakresie innowacji wzorniczych w małych, średnich i dużych firmach
 • Poznanie zasad planowania budżetu innowacji wzorniczych
 • Uzyskanie wiedzy o barierach i utrudnieniach w realizacji innowacji wzorniczych
 • Uzyskanie wiedzy o treści projektu wzorniczego 

Po ukończeniu warsztatu uczestnik uzyska odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

 • Czy w każdym przedsiębiorstwie zastosowanie wzornictwa przyniesie korzyści
 • Jakie są warunki decydujące o dojrzałości firmy do skutecznego wykorzystania wzornictwa
 • Jak szukać pomysłów na innowacje wzornicze
 • Jakie są mechanizmy decyzyjne we wdrażaniu innowacji wzorniczych
 • Jakich utrudnień i barier można spodziewać się przy wdrażaniu innowacji wzorniczych
 • Jakie są korzyści z posiadania przez firmę własnej komórki projektowej, jakie z korzystania z zewnętrznych projektantów.


 
 
 
Patroni medialni
Patroni medialni
Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.