Strona główna: Zaprojektuj swój zysk

EN PL
 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 
 
Strona główna - Zaprojektuj Swój Zysk / Warsztaty / E-Learning / Warsztat - Finansowe i wizerunkowe aspekty zarządzania wzornictwem
 

Warsztat - Finansowe i wizerunkowe aspekty zarządzania wzornictwem  

Warsztat omawia aspekty finansowe procesu rozwoju innowacji wzorniczych. Istotnym elementem zarządzania procesem rozwoju z finansowego punktu widzenia jest ustalenie kluczowych wskaźników efektywności. Wskaźniki te mogą dotyczyć wyników ekonomicznych, jakości produktów, serwisu, wizerunku firmy lub innych ważnych aspektów innowacji produktowych. Na podstawie danych z monitoringu pozwalają one na porównanie uzyskanych efektów z założonymi celami innowacji. Lekcja podaje metody monitorowania wyników innowacji oraz pozyskiwania opinii nabywców, uzupełnione przykładami.

Grupa docelowa:
Warsztat jest przeznaczony przede wszystkim dla przedstawicieli zarządów przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy odpowiadają za ich politykę innowacyjną i dla managerów produktu, oraz wszystkich osób uczestniczących w procesie rozwoju nowych produktów. Projektantom lekcja ta może pomóc w zrozumieniu celów i kryteriów działania warunkujących uzyskiwanie korzyści z innowacji wzorniczych.

Korzyści z udziału:

 • Wzbogacenie wiedzy o zasadach zarządzania rozwojem innowacji produktowych
 • Uzyskanie wiedzy ułatwiającej formułowanie kluczowych kryteriów efektywności innowacji wzorniczych 
 • Poznanie przykładowych opisów wskaźników efektywności
 • Poznanie metod monitorowania jakości zarządzania rozwojem nowych produktów w aspekcie finansowym
 • Poznanie metod monitorowania jakości zarządzania rozwojem nowych produktów w aspekcie wizerunkowym
 • Poznanie metod pozyskiwania opinii konsumentów.

Po ukończeniu warsztatu uczestnik uzyska odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

 • Na czym polega kontrola jakości zarządzania procesem rozwoju innowacji wzorniczych?
 • Czemu służy ocena jakości zarządzania procesem rozwoju innowacji wzorniczych?
 • Co oznacza skrót KWE?
 • Co to są kluczowe wskaźniki efektywności?
 • Jak oceniać wpływ innowacji wzorniczych na działalność przedsiębiorstwa?
 • Jak pozyskiwać i interpretować opinie nabywców?

 
 
 
Patroni medialni
Patroni medialni
Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.