Strona główna: Zaprojektuj swój zysk

EN PL
 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 
 
Strona główna - Zaprojektuj Swój Zysk / Warsztaty / E-Learning / Warsztat - Zarządzanie rozwojem projektu wzorniczego
 

Warsztat - Zarządzanie rozwojem projektu wzorniczego  

Warsztat ten przedstawia ogólny schemat procesu rozwoju projektu wzorniczego i omawia specyfikę zarządzania poszczególnymi etapami tego procesu, od koncepcji produktu, przez opracowanie systemu (projekt ogólny, wstępny), opracowanie szczegółów, wprowadzenie do produkcji i sprzedaży. Przejście z jednego etapu do następnego jest uwarunkowane spełnieniem kryteriów bramki kontrolnej, oznaczającym pomyślne wykonaniem założonych zadań. Opisy kolejnych etapów są ilustrowane przykładami produktów polskich firm. Lekcja zawiera informacje o sposobach ograniczenia ryzyka niepowodzenia, oraz o barierach i utrudnieniach, z jakimi trzeba się liczyć w procesie realizacji innowacji produktowych, a także o finansowych uwarunkowaniach procesu rozwoju.

Grupa docelowa:
Warsztat jest przeznaczone dla przedstawicieli zarządów przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy odpowiadają za ich politykę innowacyjną i dla managerów produktu, oraz wszystkich osób uczestniczących w procesie rozwoju nowych produktów. Lekcję można polecić również projektantom w celu zwiększenia ich wiedzy o celach i kryteriach działania warunkujących uzyskiwanie korzyści z innowacji wzorniczych.

Korzyści z udziału:

 • Uzyskanie ogólnej wiedzy o zasadach zarządzania rozwojem innowacji produktowych
 • Uzyskanie wiedzy ułatwiającej racjonalne ustalanie etapów procesu rozwoju produktu 
 • Uzyskanie wiedzy o formułowaniu kryteriów przejścia bramek kontrolnych
 • Poznanie sposobów ograniczenia ryzyka rynkowego
 • Poznanie typowych przeszkód, na jakie napotyka realizacja procesu rozwoju produktu
 • Poznanie zasad podejmowania decyzji finansowych na kolejnych etapach procesu rozwoju

Po ukończeniu warsztatu uczestnik uzyska odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

 • Jak wygląda ogólny schemat zarządzania procesem rozwoju produktu?
 • Po co dzielić proces rozwoju na etapy?
 • Jak dzielić proces rozwoju na etapy?
 • Jak formułować kryteria przejścia bramek kontrolnych między etapami?
 • Jak minimalizować ryzyko wiążące się z wprowadzaniem innowacji wzorniczych?
 • Jakie są kryteria podejmowania decyzji finansowych?
 • Jak wspomagać podejmowanie decyzji finansowych przy pomocy symulacji? 

 
 
 
Patroni medialni
Patroni medialni
Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.