Strona główna: Zaprojektuj swój zysk

EN PL
 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 
 
Strona główna - Zaprojektuj Swój Zysk / Warsztaty / E-Learning / Warsztat - Wzornictwo w zarządzaniu firmą
 

Warsztat - Wzornictwo w zarządzaniu firmą 

Miejsce wzornictwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem i rola, jaką odgrywa mogą być różne, zależnie od przyjętej strategii. Dominujące rodzaje strategii wiążą się z wyborem głównego celu, którym może być minimalizacja kosztów produkcji, wizerunek firmy, miejsce firmy na rynku, wysoka marża, lub też mieszanka tych celów określana jako strategia MIX. Lekcja ta pozwala poznać relacje między działem wzornictwa, a innymi pionami i działami firmy, oraz zalety i wady różnych wariantów ulokowania jednostki wzornictwa w strukturze firmy.

Grupa docelowa:
Warsztat jest przeznaczony dla przedstawicieli zarządów przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy odpowiadają za ich politykę innowacyjną, dla managerów produktu i dla projektantów wzornictwa, oraz wszystkich osób uczestniczących w procesie rozwoju nowych produktów.

Korzyści z udziału:

 • Uzyskanie wiedzy o typowych strategiach działania firm
 • Uzyskanie wiedzy o sposobach wykorzystania wzornictwa zależnie od przyjętej strategii
 • Zapoznanie się z rozmaitymi wariantami ulokowania wzornictwa w strukturze firmy
 • Poznanie korzyści i niedogodności utrzymywania własnej komórki wzornictwa w firmie
 • Poznanie kompetencji i zakresów odpowiedzialności pionów i działów firm
 • Uzyskanie wiedzy pozwalającej na racjonalne wykorzystanie wzornictwa w działalności firmy

Po ukończeniu warsztatu uczestnik uzyska odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

 • Jak najracjonalniej korzystać z wzornictwa w zależności od głównych celów przedsiębiorstwa
 • Jakie korzyści przynosi wzornictwo w zależności od przyjętej strategii firmy
 • Jak najlepiej ulokować wzornictwo w strukturze firmy
 • Czy lepiej utworzyć komórkę wzornictwa w przedsiębiorstwie, czy korzystać z usług zewnętrznych firm projektowych
 • Z jakich osób powinna składać się komórka wzornictwa
 • Jaka odpowiedzialność spoczywa na poszczegó0lnych uczestnikach procesu rozwoju nowego produktu

 
 
 
Patroni medialni
Patroni medialni
Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.