Strona główna: Zaprojektuj swój zysk

EN PL
 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 
 
Strona główna - Zaprojektuj Swój Zysk / Warsztaty / E-Learning / Warsztat - Wsparcie państwa i KE dla innowacji wzorniczych
 

Warsztat - Wsparcie państwa i KE dla innowacji wzorniczych 

Warsztat dostarcza wiedzy na temat działań państwa na rzecz zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki. Działania te wyrażają się wpisaniem wzornictwa w strategię rozwojową polskiej gospodarki i obejmują kształcenie projektantów wzornictwa w państwowych uczelniach, w tym zaliczenie wzornictwa do zamawianych kierunków studiów, oraz pomoc finansową dla  przedsiębiorstw podejmujących wdrożenia produktów opartych na projektach wzorniczych ze środków państwowych i dotacji unijnych. Uzupełnieniem tej wiedzy jest informacja o istotnej roli, jaką pełni w tych działaniach IWP. 

Grupa docelowa:
Warsztat jest przeznaczony dla przedstawicieli zarządów przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy odpowiadają za ich politykę innowacyjną i dla managerów produktu, oraz wszystkich osób uczestniczących w procesie rozwoju nowych produktów.

Korzyści z udziału:

  • Uzyskanie świadomości co do ważności wzornictwa w innowacjach produktowych
  • Uzyskanie wiedzy ułatwiającej racjonalne podejmowanie decyzji o innowacjach produktowych
  • Uzyskanie wiedzy o źródłach finansowego wsparcia innowacji produktowych
  • Uzyskanie wiedzy o sposobach pozyskiwania pomocy w planowaniu i wdrażaniu innowacji produktowych
  • Nabycie poczucia bezpieczeństwa wobec ryzyka związanego z innowacjami

Po ukończeniu warsztatu uczestnik uzyska odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

  • Czy państwo jest zainteresowane innowacyjnością gospodarki
  • Czy istnieją źródła finansowego wspomagania inwestycji w działania innowacyjne
  • Czy istnieje w Polsce kadra kompetentnych projektantów wzornictwa
  • Gdzie szukać profesjonalnych projektantów wzornictwa
  • Gdzie szukać pomocy w pozyskiwaniu finansowego wsparcia produktowych innowacji opartych na projektach wzorniczych

 
 
 
Patroni medialni
Patroni medialni
Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.