Strona główna: Zaprojektuj swój zysk

EN PL
 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 
 
Strona główna - Zaprojektuj Swój Zysk / Warsztaty / E-Learning / Warsztat - Skala wykorzystania wzornictwa a efekty firmy
 

Warsztat - Skala wykorzystania wzornictwa a efekty firmy 

Sposób i skala wykorzystania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa może być różny i nie można wskazać jednego sposobu stosowania wzornictwa, który byłby najlepszy dla każdego przedsiębiorstwa, każdego rynku i każdej sytuacji. Wyróżnia się cztery stopnie skali wykorzystania nazywanej drabiną wzornictwa: od braku zainteresowania lub braku potrzeby stosowania wzornictwa, przez wykorzystanie ograniczone do stylingu, wykorzystanie w pełnym zakresie procesu rozwoju nowego produktu, aż do traktowania wzornictwa jako jednego z najważniejszych czynników kształtowania strategii firmy.  Istotne jest, by stosowanie wzornictwa służyło osiąganiu przewagi konkurencyjnej, przy minimum ryzyka niepowodzenia. Lekcja omawia również warunki gotowości (dojrzałości) firmy do skutecznego wykorzystania wzornictwa i zawiera przykłady (dobre praktyki) polskich firm odnoszących dzięki wzornictwu sukcesy rynkowe.

Grupa docelowa:
Warsztat jest przeznaczony dla przedstawicieli zarządów przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy odpowiadają za ich politykę innowacyjną i dla managerów produktu, oraz wszystkich osób uczestniczących w procesie rozwoju nowych produktów.

Korzyści z udziału:

 • Uzyskanie świadomości co do ważności wzornictwa w innowacjach produktowych
 • Uzyskanie wiedzy ułatwiającej racjonalne podejmowanie decyzji co do stosowania wzornictwa 
 • Uzyskanie wiedzy o tym, jakie korzyści i jakie ryzyko wiąże się z różnymi stopniami wykorzystania wzornictwa
 • Uzyskanie wiedzy o czynnikach kształtujących strategię firmy w zakresie innowacji wzorniczych
 • Zapoznanie się z warunkami ograniczania ryzyka związanego z innowacjami wzorniczymi
 • Poznanie metod audytu dojrzałości firmy do skutecznego wykorzystywania wzornictwa

Po ukończeniu warsztatu uczestnik uzyska odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

 • Czy istnieje idealny model wykorzystania dla osiągania korzyści biznesowych?
 • Co to jest drabina wzornictwa?
 • Jak kształtować strategię innowacji wzorniczych?
 • Czy mojej firmie potrzebne jest wzornictwo?
 • Z jakim ryzykiem wiąże się wprowadzanie innowacji wzorniczych?
 • Czy moja firma ma warunki do czerpania korzyści z innowacji wzorniczych?

 
 
 
Patroni medialni
Patroni medialni
Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.