Strona główna: Zaprojektuj swój zysk

EN PL
 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 
 
Strona główna - Zaprojektuj Swój Zysk / Warsztaty / E-Learning / Warsztat - Ochrona prawna projektów wzorniczych
 

Warsztat - Ochrona prawna projektów wzorniczych  

Lekcja dostarcza wiedzy o problemach ochrony własności intelektualnej związanej z projektowaniem wzorniczym. Różne formy ochrony własności intelektualnej zapewnia zarówno prawo polskie, jak i prawo innych krajów, w tym przede wszystkim Wspólnoty Europejskiej. Projekty wzornicze mogą korzystać z ochrony z rejestracji wzorów przemysłowych, niekiedy także znaków towarowych, wzorów użytkowych lub nawet z ochrony patentowej zawartych w tych projektach wynalazków. Ponadto twórcom projektów wzorniczych przysługuje z prawa autorskiego, która nie wymaga rejestracji w Urzędzie Patentowym. Korzystne jest rejestrowanie projektów jako europejskie wzory przemysłowe.

Grupa docelowa:
Warsztat jest przeznaczony dla przedstawicieli zarządów przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy odpowiadają za ich politykę innowacyjną, dla managerów produktu i dla projektantów wzornictwa, oraz wszystkich osób uczestniczących w procesie rozwoju nowych produktów.

Korzyści z udziału:

 • Poznanie ogólnych zasad ochrony prawnej dzieł wzornictwa
 • Uzyskanie wiedzy o rodzajach ochrony prawnej
 • Uzyskanie wiedzy o korzyściach i niedogodnościach związanych z różnymi formami ochrony własności intelektualnej
 • Uzyskanie wiedzy o tym komu przysługują jakie prawa
 • Uzyskanie wiedzy o przenoszeniu własności praw
 • Uzyskanie wiedzy o potrzebie badania oryginalności projektów.

Po ukończeniu warsztatu uczestnik uzyska odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

 • Czy dzieła projektanta wzornictwa są chronione przez prawo autorskie?
 • Czy ochrona projektu z tytułu prawa autorskiego wymaga rejestracji?
 • Co to jest wzór przemysłowy i czym się różni od wzoru użytkowego?
 • Czy projekt wzorniczy można opatentować?
 • Jak chronić polskie opracowania za granicą?
 • Pod jakimi warunkami możliwe jest projektowanie równoległe?
 • Czy można uzyskać ochronę prawną produktu skopiowanego z zagranicznego wzoru?

 
 
 
Patroni medialni
Patroni medialni
Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.