Strona główna: Zaprojektuj swój zysk

EN PL
 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 
 
Strona główna - Zaprojektuj Swój Zysk / Warsztaty / E-Learning / Warsztat - Niewymierne korzyści z wzornictwa
 

Warsztat - Niewymierne korzyści z wzornictwa  

Korzyści, jakie innowacje wzornicze przynoszą przedsiębiorstwu nie ograniczają się do wymiernych efektów. Niewymierne korzyści to te, których efektów nie da się bezpośrednio odnieść do nowych produktów opartych na projektach wzorniczych, lub takie, których efekty ujawniają się w dłuższej perspektywie czasowej. Przede wszystkim wymienić tu należy tworzenie i umacnianie marki firmy, budowanie lojalności klientów, uzyskiwanie przewagi rynkowej i pozycji lidera rynku, a także kreowanie nowych rynków zbytu.

Grupa docelowa:
Warsztat jest przeznaczony dla przedstawicieli zarządów przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy odpowiadają za ich politykę innowacyjną i dla managerów produktu, oraz wszystkich osób uczestniczących w procesie rozwoju nowych produktów.

Korzyści z udziału:

 • Uzyskanie wiedzy o znaczeniu marki
 • Poznanie wektorów marki
 • Uzyskanie wiedzy o przydatności wzornictwa w tworzeniu i umacnianiu marki
 • Uzyskanie wiedzy o skuteczności wzornictwa jako narzędzia budowania lojalności klientów
 • Uzyskanie wiedzy o skuteczności wzornictwa jako narzędzia zdobywania przewagi rybkowej
 • Uzyskanie wiedzy o przydatności wzornictwa w kreowaniu nowych rynków

Po ukończeniu warsztatu uczestnik uzyska odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

 • Jakie znaczenie ma marka firmy?
 • Jak wykorzystać wzornictwo w tworzeniu mocnej marki?
 • Czym się wyraża lojalność klientów?
 • Jak wykorzystać wzornictwo do budowy sektora lojalnych klientów?
 • Jak wzornictwo pomaga w zdobywaniu przewag rynkowych
 • Jaka jest rola wzornictwa w kreowaniu nowych rynków?

 
 
 
Patroni medialni
Patroni medialni
Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.