Strona główna: Zaprojektuj swój zysk

EN PL
 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 
 
Strona główna - Zaprojektuj Swój Zysk / Warsztaty / E-Learning / Warsztat - Rola projektanta wzornictwa w projekcie inżynierskim i etapach poprojektowych, projektowanie równoległe
 

Warsztat - Rola projektanta wzornictwa w projekcie inżynierskim i etapach poprojektowych, projektowanie równoległe  

Projektant jest potrzebny nie tylko do opracowania projektu wzorniczego, lecz także do udziału w etapach projektu inżynierskiego: konstrukcyjnego, technologicznego i przygotowania produkcji, a nawet dłużej. Jego rola w projektowaniu inżynierskim polega głównie na dbałości o zachowanie istotnych wartości nadanych w projekcie wzorniczym (stąd używana często nazwa nadzór autorski), oraz - w miarę potrzeby - wykonywaniu korekt, które mogą okazać się niezbędne przy realizacji projektu. W pewnych przypadkach możliwe jest współbieżne opracowywanie projektu wzorniczego z projektowaniem inżynierskim. W późniejszych fazach procesu rozwoju produktu celowy jest udział projektanta w działaniach promocyjnych, a następnie w monitorowaniu sprzedaży i formułowaniu wniosków dotyczących potrzebnych korekt produktu, lub przydatnych w projektowaniu następnych produktów.

Grupa docelowa:
Warsztat jest przeznaczony dla przedstawicieli zarządów przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy odpowiadają za ich politykę innowacyjną, dla managerów produktu i dla projektantów wzornictwa, oraz wszystkich osób uczestniczących w procesie rozwoju nowych produktów.

Korzyści z udziału:

 • Poznanie przez menadżerów produktu argumentów przemawiających za udziałem projektanta wzornictwa w projekcie inżynierskim
 • Uzyskanie wiedzy o rolach odgrywanych przez projektanta wzornictwa w szczegółowym projekcie inżynierskim
 • Uzyskanie przez projektantów wzornictwa doświadczeń w zakresie projektu i dokumentacji projektów inżynierskich
 • Uzyskanie wiedzy o roli projektanta w fazie kampanii promocyjnej
 • Uzyskanie wiedzy o roli projektanta w monitorowaniu sprzedaży produktu
 • Uzyskanie świadomości o potrzebie opracowania wniosków z monitoringu sprzedaży w celu wykorzystania ich w razie potrzeby modyfikacji produktu a także przy projektowaniu jego następców.

Po ukończeniu warsztatu uczestnik uzyska odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

 • Czy udział projektanta w fazach procesu rozwoju następujących po wykonaniu projektu wzorniczego jest potrzebny?
 • Jaka jest rola projektanta w końcowych etapach procesu rozwoju?
 • Czy możliwe jest równoległe prowadzenie projektu wzorniczego i inżynierskiego?
 • Jakie korzyści przynosi projektowanie równoległe?
 • Pod jakimi warunkami możliwe jest projektowanie równoległe?
 • Jaka jest rola projektanta po wprowadzeniu produktu na rynek?


 
 
 
Patroni medialni
Patroni medialni
Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.