Strona główna: Zaprojektuj swój zysk

EN PL
 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 
 
Strona główna - Zaprojektuj Swój Zysk / Warsztaty / E-Learning / Warsztat - Projekt szczegółowy jako etap procesu rozwoju nowego produktu
 

Warsztat - Projekt szczegółowy jako etap procesu rozwoju nowego produktu 

Projekt szczegółowy jest rozwinięciem projektu wstępnego. Jest on ostatnim etapem tradycyjnie rozumianego, ścisłego projektu wzorniczego, a jednocześnie stanowi on wstęp do projektu inżynierskiego. W trakcie tego etapu następuje dopracowanie kształtu, wymiarów i wyglądu, oraz szczegółowe rozwiązanie detali produktu. Lekcja przedstawia różnice przeznaczenia i formy między dokumentacją wzorniczą, a techniczną dokumentacją inżynierską. Dokumentacja szczegółowego etapu obejmuje wykonanie modeli imitacyjnych, a czasem również przedprototypów. Kończy ten etap lista kontrolna, prezentacja projektu zleceniodawcy i protokół przyjęcia, z ewentualnym określeniem potrzebnych korekt i uzupełnień.

Grupa docelowa:
Warsztat jest przeznaczony dla przedstawicieli zarządów przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy odpowiadają za ich politykę innowacyjną, dla managerów produktu i dla projektantów wzornictwa, oraz wszystkich osób uczestniczących w procesie rozwoju nowych produktów.

Korzyści z udziału:

 • Poznanie powodów aktualizacji zespołu i specyfikacji projektowej
 • Uzyskanie wiedzy o charakterze szczegółowego projektu wzorniczego
 • Uzyskanie wiedzy o niezbędnej oraz opcjonalnej zawartości projektu szczegółowego
 • Poznanie różnicy między dokumentacją wzorniczą, a dokumentacją techniczną
 • Poznanie rodzajów i roli makiet, modeli i przedprototypów
 • Poznanie wskazówek dotyczących sporządzania listy kontrolnej

Po ukończeniu warsztatu uczestnik uzyska odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

 • Jaką rolę pełni etap projektu szczegółowego w procesie rozwoju nowego produktu?
 • Czy projekt szczegółowy jest zakończeniem procesu projektowania?
 • Jakie działania mieszczą się w ramach projektu szczegółowego?
 • Dla jakich celów są przeznaczone wyniki projektu szczegółowego?
 • Na czym polegają różnice między dokumentacją wzorniczą, a dokumentacją techniczną?
 • Jaki jest sens wykonywania makiet imitacyjnych, modeli redukcyjnych i przedprototypów?

 
 
 
Patroni medialni
Patroni medialni
Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.