Strona główna: Zaprojektuj swój zysk

EN PL
 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 
 
Strona główna - Zaprojektuj Swój Zysk / Warsztaty / E-Learning / Warsztat - Projekt wstępny (projekt postaci) jako etap procesu rozwoju nowego produktu
 

Warsztat - Projekt wstępny (projekt postaci) jako etap procesu rozwoju nowego produktu 

Projekt wstępny jest fazą pośredniczącą pomiędzy projektem koncepcyjnym, a projektem szczegółowym. W trakcie tego etapu następuje określenie fizycznej postaci produktu, a więc jego kształtu, wielkości, cech wyglądu, jak również układów funkcjonalnych i procesów fizycznych związanych z jego działaniem, oraz sposobów obsługi. Projekt zawiera także ogólne sugestie dotyczące technologii produkcji. Ważną częścią projektu wstępnego jest jego dokumentacja i prezentacja zleceniodawcy, a niekiedy także udział projektanta w przeprowadzeniu badania opinii potencjalnych nabywców i przyszłych użytkowników. W przypadku prostych produktów projekt wstępny może być łączony z projektem koncepcyjnym lub projektem szczegółowym.

Grupa docelowa:
Warsztat jest przeznaczony przede wszystkim dla projektantów wzornictwa. Celowy jest udział w nim również przedstawicieli zarządów przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy odpowiadają za ich politykę innowacyjną, managerów produktu, oraz wszystkich osób uczestniczących w procesie rozwoju nowych produktów.

Korzyści z udziału:

 • Znajomość zawartości projektu wstępnego jako wydzielonej części procesu projektowego
 • Orientacja w specyficznych wymaganiach co do kwalifikacji osób wchodzących w skład zespołu tworzącego projekt wstępny
 • Świadomość korzyści płynących z wyodrębnienia projektu wstępnego jako osobnego etapu procesu projektowego
 • Projekt wstępny jako etap krytyczny dla decyzji o kontynuacji lub przerwaniu procesu rozwoju produktu
 • Wiedza o roli prezentacji wyników projektu wstępnego
 • Umiejętność opracowania planu dokumentacji projektu wstępnego

Po ukończeniu warsztatu uczestnik uzyska odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

 • Czym różni się projekt wstępny od projektu koncepcyjnego?
 • Czy projekt wstępny może odbiegać od poprzedniego etapu, tj. projektu koncepcyjnego?
 • Jaką rolę pełni projekt wstępny w procesie rozwoju nowego produktu?
 • Czy projekt wstępny jest koniecznym etapem procesu rozwoju?
 • Co wchodzi w zakres projektu wstępnego?
 • Jakie osoby powinny wejść do zespołu tworzącego projekt wstępny?

 
 
 
Patroni medialni
Patroni medialni
Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.