Strona główna: Zaprojektuj swój zysk

EN PL
 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 
 
Strona główna - Zaprojektuj Swój Zysk / Warsztaty / E-Learning / Warsztat – Projekt koncepcyjny jako etap procesu rozwoju nowego produktu
 

Warsztat – Projekt koncepcyjny jako etap procesu rozwoju nowego produktu 

Projekt koncepcyjny jest bardzo ważnym etapem procesu rozwoju nowego produktu, w którym na podstawie specyfikacji projektowej tworzona jest koncepcja produktu. Lekcja prezentuje metody wspomagające generowanie koncepcji produktu oraz metody selekcji i wyboru rozwiązania najlepiej odpowiadającego specyfikacji projektowej. Końcową część etapu stanowi przegląd wykonanej pracy na podstawie listy kontrolnej, a następnie prezentacja wyników, sporządzenie protokółu akceptacji i uzgodnienie ewentualnych korekt i uzupełnień.

Grupa docelowa:
Warsztat jest przeznaczony przede wszystkim dla projektantów wzornictwa, ale także dla przedstawicieli zarządu, odpowiedzialnych za politykę innowacyjną, dla managerów produktu, oraz wszystkich osób uczestniczących w procesie rozwoju nowych produktów.

Korzyści z udziału:

 • Poznanie ważności projektu koncepcyjnego, jako etapu kluczowego dla jakości całego projektu
 • Poznanie wymagań dotyczących kompetencji członków zespołu projektowego na etapie tworzenia koncepcji
 • Poznanie wybranych metod wspomagających generowanie pomysłów rozwiązań zadania
 • Poznanie wybranych metod i trybu selekcji i wyboru najodpowiedniejszej koncepcji rozwiązania produktu
 • Poznanie znaczenia listy kontrolnej i sposobu korzystania z niej
 • Zaznajomienie się z warunkami wprowadzania korekt do projektu koncepcyjnego, oraz ewentualnych zmian w specyfikacji

Po ukończeniu warsztatu uczestnik uzyska odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

 • Jak jest wykorzystywana specyfikacja projektowa produktu na etapie projektu koncepcyjnego?
 • Czy wyodrębnienie projektu koncepcyjnego jako osobnego etapu procesu rozwoju jest konieczne?
 • Jakie są zalety wyodrębnienia projektu koncepcyjnego jako osobnego etapu?
 • Jak posługiwać się metodami wspomagającymi generowanie pomysłów rozwiązań?
 • Co to są koncepcyjne modele robocze?
 • Czy projekt koncepcyjny jest wzorcem niepodlegającym zmianom w dalszych etapach procesu rozwoju produktu?

 
 
 
Patroni medialni
Patroni medialni
Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.