Strona główna: Zaprojektuj swój zysk

EN PL
 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 
 
Strona główna - Zaprojektuj Swój Zysk / Warsztaty / E-Learning / Warsztat – Specyfikacja projektowa produktu
 

Warsztat – Specyfikacja projektowa produktu  

Specyfikacja projektowa jest dokumentem, który jest traktowany jako podstawowy spis wymagań stawianych projektowanemu produktowi. Dokument ten jest opracowywany przez projektanta na podstawie przeanalizowania otrzymanego od zleceniodawcy briefu, (tę analizę określa się jako debrief) wraz z dodatkowo zebranymi informacjami i uzupełnieniami. Specyfikacja jest wzorcem, z którym porównywany jest stan opracowania projektu w kolejnych etapach procesu rozwojowego. Lekcja zawiera listy typowej zawartości i przykłady specyfikacji, a także warunki i tryb wprowadzania zmian.

Grupa docelowa:
Warsztat jest przeznaczony dla przedstawicieli zarządów przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy odpowiadają za ich politykę innowacyjną, dla managerów produktu i dla projektantów wzornictwa, oraz wszystkich osób uczestniczących w procesie rozwoju nowych produktów.

Korzyści z udziału:

 • Poznanie ważności dokumentu specyfikacji jako wzorca określającego zadanie projektowe
 • Uzyskanie wiedzy o znaczeniu terminów brief, debrief, specyfikacja projektowa produktu – dla uporządkowania często spotykanych niejasnych określeń „założenia projektowe”
 • Poznanie wymagań, jakie powinna spełniać specyfikacja projektowa produktu
 • Poznanie różnych sposobów opracowywania specyfikacji
 • Uzyskanie wiedzy o ważności fazy analizy (debriefu)
 • Poznanie warunków wprowadzania zmian w specyfikacji

Po ukończeniu warsztatu uczestnik uzyska odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

 • Co to jest specyfikacja projektowa produktu?
 • Co to jest debrief?
 • Czym się różni specyfikacja projektowa produktu od „założeń projektowych”?
 • Czy konieczna jest pisemna forma specyfikacji?
 • Czy specyfikację można zmieniać?
 • Jakie są warunki wprowadzania zmian do specyfikacji projektowej produktu?

 
 
 
Patroni medialni
Patroni medialni
Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.