Strona główna: Zaprojektuj swój zysk

EN PL
 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 
 
Strona główna - Zaprojektuj Swój Zysk / Warsztaty / E-Learning / Warsztat – Umowa między zleceniodawcą a projektantem
 

Warsztat – Umowa między zleceniodawcą a projektantem 

Warsztat ten prezentuje ogólne warunki umów zawieranych między firmą a projektantami, oraz omawia szczegółową zawartość umów, w tym etapowanie pracy, terminy realizacji poszczególnych etapów i zakończenia projektu, określenie kosztów pracy, trybu płatności i warunków odbioru. Ważną częścią umowy są dodatkowe klauzule, zwłaszcza dotyczące dyspozycji prawami autorskimi (materialnymi i niematerialnymi), sposobu postępowania w kwestii zobowiązań firmy do dostarczenia projektantom potrzebnych informacji i ewentualnie również potrzebnych materiałów, podzespołów i usług, wreszcie klauzule tajności i dyspozycji informacjami związanymi z projektem.

Grupa docelowa:
Warsztat jest przeznaczony dla przedstawicieli zarządów przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy odpowiadają za ich politykę innowacyjną, dla managerów produktu i dla projektantów wzornictwa, oraz wszystkich osób uczestniczących w procesie rozwoju nowych produktów.

Korzyści z udziału:

 • Dalsze zgłębianie mechanizmów warunkujących sukces przedsięwzięć innowacyjnych
 • Uzyskanie wiedzy o różnych typach umów zawieranych między firmą a projektantami
 • Poznanie wymagań, jakie powinna spełniać umowa między firmą a projektantem
 • Poznanie szczegółowych kwestii, jakie powinny być regulowane dodatkowymi klauzulami umowy
 • Poznanie ogólnych zasad zarządzania prawami autorskimi
 • Poznanie sposobów postępowania w sytuacjach spornych

Po ukończeniu warsztatu uczestnik uzyska odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

 • Jakie są stosowane typy umów między firmą a projektantem?
 • Jakie są cechy korzystne i niekorzystne różnych typów umów?
 • Jak formułować wzajemne zobowiązania zleceniodawcy i projektanta?
 • Czy konieczna jest pisemna forma umowy między zleceniodawcą a projektantem?
 • Jak określać koszty pracy, trybu płatności i warunków odbioru projektu?
 • Jakie są reguły postępowania z prawami autorskiemi?

 
 
 
Patroni medialni
Patroni medialni
Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.