Strona główna: Zaprojektuj swój zysk

EN PL
 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 
 
Strona główna - Zaprojektuj Swój Zysk / Warsztaty / E-Learning / Warsztat – Generowanie i selekcja pomysłów na nowy produkt
 

Warsztat – Generowanie i selekcja pomysłów na nowy produkt 

Generowanie pomysłów nowego produktu wiąże się bezpośrednio z poszukiwaniem szansy rynkowej. Często jest to chaotyczne działanie oparte na intuicji uczestników sesji, oraz ich wyobrażeniach o potrzebach rynku i znajomości warunków działania firmy. Od trafnego sformułowania pomysłu, tj. zgodności z potrzebami nabywców zależy w dużym stopniu sukces przedsięwzięcia. Dlatego uzasadnione jest działanie systematyczne, wykorzystujące sprawdzone metody poszukiwania szansy rynkowej, metody wspomagające generowanie oraz selekcję pomysłów. Wynikiem tych działań jest sformułowanie specyfikacji sposobności rynkowej. Przez wzgląd na wizerunek firmy wskazane jest zawarcie w tym dokumencie charakterystyki stylu firmowego. W lekcji znalazły się również przykłady sukcesu rynkowego osiągniętego nietypową drogą. 

Grupa docelowa:
Warsztat jest przeznaczony dla przedstawicieli zarządów przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy odpowiadają za ich politykę innowacyjną, dla managerów produktu i dla projektantów wzornictwa, oraz wszystkich osób uczestniczących w procesie rozwoju nowych produktów.

Korzyści z udziału:

 • Poznanie mechanizmów warunkujących sukces przedsięwzięć innowacyjnych
 • Przypomnienie metod wspomagających poszukiwanie szansy rynkowej
 • Przypomnienie metod wspomagających generowanie pomysłów na nowy produkt
 • Przypomnienie metod wspomagających selekcję pomysłów na nowy produkt
 • Poznanie sposobów weryfikacji potencjału produktu i minimalizacji ryzyka rynkowego
 • Uzyskanie wiedzy o czynnikach kształtujących styl firmowy

Po ukończeniu warsztatu uczestnik uzyska odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

 • Jakie czynniki mają wpływ na sukces rynkowy produktu?
 • Czy zamierzony nowy produkt ma szansę spełnić oczekiwania nabywców?
 • Czy nasze produkty mają rozpoznawalny styl?
 • Czy da się określić czynniki kształtujące styl produktów naszej firmy?
 • Czy istnieje modelowy schemat procesu wdrażania nowego produktu?
 • Czy jest możliwe osiągnięcie sukcesu rynkowego w drodze postępowania niezgodnego ze schematem modelowym?

 
 
 
Patroni medialni
Patroni medialni
Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.