Strona główna: Zaprojektuj swój zysk

EN PL
 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 
 
Strona główna - Zaprojektuj Swój Zysk / Warsztaty / E-Learning / Warsztat - Inwestycja we wzornictwo jako decyzja strategiczna zarządu
 

Warsztat - Inwestycja we wzornictwo jako decyzja strategiczna zarządu  

Wzornictwo jest efektywnym narzędziem korzyści ekonomicznych przedsiębiorstw i całej gospodarki, a jednocześnie ważnym składnikiem kultury materialnej. Efekt kulturowy oddziaływania wzornictwa na społeczeństwo jest uwarunkowany realizacją produkcyjną i wprowadzeniem do obiegu społecznego projektów wzorniczych. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest decyzja strategiczna zarządu firmy podjęta na podstawie spostrzeżenia szansy rynkowej. W lekcji zostały przedstawione metody wspomagające poszukiwanie szansy rynkowej, wstęp do planowania strategicznego oraz zasady budowania zespołu realizującego przedsięwzięcie innowacyjne.

  Grupa docelowa:
  Warsztat jest przeznaczony dla przedstawicieli zarządów przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy odpowiadają za ich politykę innowacyjną, dla managerów produktu i dla projektantów wzornictwa, oraz wszystkich osób uczestniczących w procesie rozwoju nowych produktów.

  Korzyści z udziału:

  • Poszerzenie wiedzy o ekonomicznych i kulturowych oddziaływaniach wzornictwa
  • Poznanie mechanizmów warunkujących podejmowanie przedsięwzięć innowacyjnych
  • Poznanie metod wspomagających poszukiwanie szansy rynkowej
  • Poznanie zasad planowania strategicznego
  • Poznanie zasad tworzenia zespołów realizujących przedsięwzięcie innowacyjne
  • Uzyskanie wiedzy o wymaganiach stawianych kierownikowi przedsięwzięcia innowacyjnego

  Po ukończeniu warsztatu uczestnik uzyska odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

  • Czy wzornictwo jest dyscypliną sztuki, czy działalnością o znaczeniu gospodarczym?
  • Co to jest „przemysł kultury”?
  • Jak szukać szansy rynkowej dla produktów firmy?
  • Czy istnieją wypróbowane metody wspomagające poszukiwanie szansy rynkowej?
  • Co znaczy akronim SMART?
  • Jakie warunki powinien spełniać zespół realizujący przedsięwzięcie innowacyjne?
  • Kto powinien kierować zespołem realizującym innowacje wzornicze?

 
 
 
Patroni medialni
Patroni medialni
Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.