Strona główna: Zaprojektuj swój zysk

EN PL
 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 
 
Strona główna - Zaprojektuj Swój Zysk / Warsztaty / E-Learning / Warsztat - Ekonomiczne korzyści z wzornictwa dla firmy
 

Warsztat - Ekonomiczne korzyści z wzornictwa dla firmy 

Warsztat przedstawia korzyści, jakie odnosi przedsiębiorstwo stosujące strategię rozwoju opartą na innowacjach wzorniczych. Najbardziej przekonujące argumenty przemawiające za korzystaniem z wzornictwa to przykłady wyliczalnych, ekonomicznych korzyści, takich jak wzrost konkurencyjności produktów i optymalizacja marży, pokazane jako „dobre praktyki” wybranych polskich przedsiębiorstw. Szerszej wiedzy dostarczają w tej lekcji wyniki badań stosowania wzornictwa przez firmy polskie, brytyjskie i duńskie, oraz prezentacja programu „Wzornictwo dla Biznesu”.

Grupa docelowa:
Warsztat jest przeznaczone dla przedstawicieli zarządów przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy odpowiadają za ich politykę innowacyjną i dla managerów produktu, oraz wszystkich osób uczestniczących w procesie rozwoju nowych produktów, w tym także projektantów wzornictwa.

Korzyści z udziału:

 • Uzyskanie wiedzy o przydatności wzornictwa w strategii działalności przedsiębiorstwa
 • Poznanie przekonujących przykładów odnoszących sukcesy polskich przedsiębiorstw
 • Uzyskanie informacji o skutkach biznesowych korzystania z wzornictwa
 • Wiedza o skali stosowania wzornictwa w polskich przedsiębiorstwach
 • Poznanie wyników badań stosowania wzornictwa w krajach posiadających długą tradycję stosowania wzornictwa – na przykładach Wielkiej Brytanii i Danii
 • Uzyskanie informacji o programie wspierającym „Wzornictwo dla Biznesu”

Po ukończeniu warsztatu uczestnik uzyska odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

 • Jakie argumenty przemawiają za stosowaniem strategii opartej na wzornictwie?
 • Jakie są korzyści ekonomiczne stosowania wzornictwa?
 • Jaki jest stopień powszechności wykorzystania wzornictwa przez polskie firmy?
 • Jak przedstawia się stosowanie wzornictwa w firmach brytyjskich i duńskich?
 • Skąd można uzyskać pomoc w stosowaniu innowacji wzorniczych?
 • Na czym polega program „Wzornictwo dla Biznesu” i jakich korzyści dostarcza uczestniczenie w tym programie?

 
 
 
Patroni medialni
Patroni medialni
Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.