Strona główna: Zaprojektuj swój zysk

EN PL
 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 
 
Strona główna - Zaprojektuj Swój Zysk / Informacje o projekcie

Co to jest projekt Zaprojektuj Swój Zysk?

Projekt "Zaprojektuj Swój Zysk" dostarcza specjalistycznej wiedzy, metodologii i praktycznych rozwiązań, dzięki którym przedsiębiorstwa
i projektanci dowiadują się jak skutecznie tworzyć innowacyjne wzorniczo produkty i zarządzać wprowadzaniem ich na rynek.

Buduje sieć współpracy z ośrodkami i instytucjami gospodarczymi, akademickimi, inkubatorami przedsiębiorczości, ośrodkami transferu technologii, parkami naukowo-technologicznymi oraz organizacjami międzynarodowymi, dzięki której powstanie trwałe otoczenie biznesowe wspierające innowacje w przedsiębiorstwach poprzez wzornictwo.

W fazie czynnej realizacji projektu, tj. w latach 2008 - 2011, projekt dostarczał wiedzy poprzez szereg produktów i działań, w tym m.in.: warsztaty stacjonarne i wystawy organizowane na terenie całego kraju, sesje networkingowe z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw i projektantów, ogólnopolskie działania promocyjne.

W latach 2012 - 2016 tj. w fazie utrzymania trwałości efektów projektu, wiedza wypracowana w trakcie jego realizacji udostępniania jest nadal za pośrednictwem portalu ZSZ, m.in. poprzez warsztaty e-learningowe, wirtualne wystawy, Bibliotekę Wzornictwa, bazę wiedzy, case study oraz podręcznik Design Management dostępny on-line.

Jaki jest cel projektu ZSZ?

Do kogo adresowany jest projekt?

Małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom w Polsce projekt umożliwia podniesienie poziomu wiedzy z zakresu:

  • Wzornictwa jako narzędzia konkurencyjności, innowacji i podnoszenia zyskowności firm,
  • Metod wprowadzania na rynek nowych wzorniczo produktów,
  • Metod współpracy z projektantami.

Kolejnymi istotnymi celami są podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności projektantów w zakresie rynkowego kontekstu wzornictwa i projektowania (technologia, marketing, sprzedaż) i współpraca z przedsiębiorcami.

  • Do wyższej i średniej kadry zarządzającej oraz specjalistów ds. rozwoju nowych produktów w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach.
  • Do projektantów wzornictwa, czyli właścicieli
    i specjalistów studiów projektowych, freelancerów, projektantów zatrudnionych w firmach
Więcej o składnikach projektu Więcej o adresatach projektu

Wypełnij ankietę samooceny kondycji przedsiębiorstwa

„Zaprojektuj Swój Zysk” to skrócona nazwa kluczowego projektu „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzornictwo (innowacja procesowa i produktowa)”, który realizowany jest przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w terminie od 1 września 2008 do 30 grudnia 2011 roku.Projekt ZSZ dofinansowany jest ze środków publicznych w ramach: Programu operacyjnego: Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 5. Dyfuzja innowacji, Działania: 5.2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym. Typ projektu: Projekt indywidualny IWP.

 
 
 
Patroni medialni
Patroni medialni
Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.