Strona główna: Zaprojektuj swój zysk

EN PL
 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 
 
Strona główna - Zaprojektuj Swój Zysk / Informacje o projekcie / Podsumowanie Projektu ZSZ
Oba kanały 

Podsumowanie projektu „Zaprojektuj Swój Zysk” - relacja
Warszawa, 13-14 grudnia 2011 r.


     Koniec pierwszego etapu realizacji projektu „Zaprojektuj Swój Zysk” stał się okazją do jego oficjalnego podsumowania. W dniach
13-14 grudnia w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego beneficjenci projektu ZSZ, partnerzy tego programu oraz zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z jego efektami oraz wziąć udział w Międzynarodowej Konferencji ZSZ „Usługi – nowy obszar dla wzornictwa”.

     Prowadzącym podsumowanie projektu ZSZ był Robert Stanilewicz, dziennikarz TVN24 i TVN CNBC. Wystąpienie prezes IWP (jednocześnie dyrektora projektu ZSZ) Beaty Bochińskiej, rozpoczynające spotkanie, pokazało w jaki sposób z wszystkich produktów projektu ZSZ (warsztatów, wystaw, zasobów biblioteki etc.) mogli skorzystać jego uczestnicy i jak istotne znaczenie ma on dla wzrostu świadomości wzornictwa wśród polskich przedsiębiorstw i studio projektowych. Uznanie dla osiągnięć projektu ZSZ oraz podkreślenie jego znaczenia w powiązaniu z aktualnym stanem gospodarki rynkowej i zachodzących w niej zmianami wyraził wiceminister gospodarki Dariusz Bogdan, występujący w imieniu szefa resortu - patrona honorowego Konferencji – wicepremiera Waldemara Pawlaka. Zapowiedziana została kontynuacja projektu ZSZ w latach 2012-2013, która ponownie dostarczy projektantom i przedsiębiorcom wiedzy na temat zarządzania wzornictwem oraz zasad efektywnej współpracy obu środowisk. Mocnym punktem pierwszego dnia podsumowaniu projektu było wystąpienie Stefana Moritza, uznanego w całej Europie eksperta w zakresie zarządzania projektowaniem usług, poświęcone rosnącym znaczeniu tej sfery w obszarze wzornictwa. Prelekcja tym trafniejsza, że pochodzący ze wschodnich Niemiec Moritz doskonale rozumie specyfikę rynków wschodzących.

     Uzupełnieniem pierwszego dnia były liczne sesje warsztatowe dla projektantów i przedsiębiorców, dające wiedzę o stanie polskiego wzornictwa, strategiach jego wykorzystywania i inwestowania, roli trendów w biznesie czy wynikach z aktualnych raportów projektu ZSZ poświęconych projektowaniu usług. Stanowiło cenne uzupełnienie wiedzy, która została uczestnikom przekazana podczas warsztatów realizowanych w ramach projektu ZSZ.

     Program Konferencji ZSZ „Usługi – nowy obszar dla wzornictwa” wzbogacony o wystąpienia krajowych i zagranicznych ekspertów z dziedziny projektowania usług, uświadomiły ich coraz większe znaczenie na świecie. Projektowanie usług to dziedzina, która wyznacza kierunek rozwoju działalności i strategii biznesowej wielu zachodnich firm i studio projektowych. To samo zjawisko  obserwujemy też w Polsce. Proces projektowania usługi przybliżył słuchaczom Oliver King, współzałożyciel Engine - jednego z czołowych europejskich biur zajmujących się doradztwem z zakresu wzornictwa usług, dla którego była to pierwsza wizyta w Polsce. Zaprezentowane również case studies pokazały najistotniejsze biznesowe aspekty zarządzania usługami oraz e-usługami. Warto wspomnieć o licznych podczas spotkań odwołaniach do przygotowanego przez IWP raportu "Wzornictwo e-usług" (szerzej podczas Konferencji prezentowała go dr Iwona Palczewska), w całości dostępnego tutaj.

     Łącznie w obu dniach wydarzenia wzięło udział kilkaset osób z całego kraju – przedstawicieli organizacji partnerskich projektu ZSZ, Ministerstwa Gospodarki, uczestników minionych warsztatów, reprezentantów mediów i innych zaproszonych gości. Wśród uczestników losowane zostały nagrody przygotowane przez organizatorów. W ankietach oceniających spotkania i podczas bezpośrednich rozmów podkreślona została wysoka wartość merytoryczna wydarzeń, zapewniona tak przez prelegentów, jak i przygotowane materiały. Z doskonałymi ocenami (również wprost proporcjonalnie do zainteresowania podczas Konferencji) spotkały się szczególnie prezentacje Olivera Kinga i Stefana Moritza.

     Cieszy nas zainteresowanie setek osób ze wszystkich regionów Polski  dotychczasowymi inicjatywami projektu ZSZ, jak i wystąpieniami prelegentów podczas Konferencji. Mamy nadzieję, że zainteresowanie to stanie się zachętą dla wszystkich chcących bliżej poznać zagadnienia związane z procesem projektowania tak produktów, jak i usług.

Pobierz materiały z Międzynarodowej Konferencji ZSZ "Usługi - nowy obszar dla wzornictwa"

   

                    

                      

 

 
Ocena:     
Komentarze: 3
Zaloguj się aby dodać opinię

Logowanie do profilu

 

 

Nie posiadasz jeszcze konta? Załóż bezpłatne konto w portalu ZSZ.

Nie pamiętasz hasła? Zamów nowe hasło.
UWAGA - warunkiem jest obecność adresu e-mail przypisanego do konta, dla którego zamawiane jest nowe hasło.

Zakładanie konta

Podany login, poza rolą w procesie logowania na swoje konto, będzie służył do sygnowania wszystkich akcji użytkownika dokonanych w obrębie portalu.
Login nie może zawierać następujących znaków:
\ / : * ? "< > |
ani zaczynać się od kropki.
*
 
*
 
Jako hasło proszę wpisać ciąg przynajmniej 7 znaków, zawierający co najmniej jedną cyfrę lub znak specjalny (na przykład #, $, %).
*
*
*
 

 
 
 
 
Patroni medialni
Patroni medialni
Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.