Strona główna: Zaprojektuj swój zysk

EN PL
 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

 
 
Strona główna - Zaprojektuj Swój Zysk / Dla mediów / Aktualności / Ruszyła platforma e-learningowa w ramach projektu ZSZ
 
2011-01-31 

Ruszyła platforma e-learningowa w ramach projektu ZSZ 

krajowa , aktualności ZSZ 
W ramach projektu „Zaprojektuj Swój Zysk” Instytut Wzornictwa Przemysłowego uruchomił platformę e-learningową, cykl bezpłatnych szkoleń on-line z metodologii współpracy projektanta i przedsiębiorcy w procesie rozwoju nowego produktu.

Podstawą wiedzy przekazywanej w ramach szkoleń e-learningowych jest metodologia współpracy projektanta i przedsiębiorcy w procesie rozwoju nowego produktu, opisana w podręczniku „Design Management. Zarządzanie wzornictwem”, wydanym przez IWP w ramach projektu ZSZ.

Zakres szkoleń obejmie praktyki działań na poszczególnych etapach procesu wdrażania nowych produktów wzorniczych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji niezbędnych menedżerom, a także specjalistom odpowiedzialnym za różne zadania związane z rozwojem nowych produktów w firmie.

Celem szkoleń jest zapewnienie odpowiednich kompetencji i standardów prac realizowanych przez członków interdyscyplinarnych zespołów projektowych w zakresie opracowywania nowych produktów wzorniczych, zarządzania procesem rozwoju nowego produktu, a także w zakresie poszanowania praw własności intelektualnej.

Udział w szkoleniach e-learningowych pozwala zdobyć wiedzę, która przekazywana jest również podczas warsztatów stacjonarnych projektu ZSZ.  Szkolenia on-line dla przedsiębiorców i projektantów są doskonałą szansą na pozyskanie nowej wiedzy dla osób, które nie mogą wziąć udziału w warsztatach stacjonarnych ZSZ oraz dla osób chcących utrwalić wiedzę zdobytą podczas już odbytych spotkań realizowanych w ramach projektu. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w szkoleniu. Warunkiem ukończenia szkolenia jest zliczenie testu końcowego, tzw. postestu.

W ramach projektu Zaprojektuj Swój Zysk udostępniono 20 szkoleń e-learningowych:

Warunkiem udziału w szkoleniach jest rejestracja na portalu ZSZ.

 
 
 
Patroni medialni
Patroni medialni
Innowacyjna Gospodarka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.